header banner
Default

Kan Satoshi Nakamoto, de bedenker van de Bitcoin, ook een groep mensen zijn?


Niemand weet wie Satoshi Nakamoto is, maar er wordt vaak van uit gegaan dat dit één persoon is. David Schwartz, technisch directeur van Ripple, denkt dat Bitcoin ook door een groep mensen bedacht kan zijn.

Miljarden dollars aan Bitcoin opgeven

VIDEO: Satoshi Nakamoto gaat naar de beurs en ontkent dat hij de oprichter van bitcoin is
Channel 4 News

Schwartz voerde zijn argumenten aan tijdens een discussie op Twitter. De discussies begonnen toen crypto-enthousiasteling Mr. Huber tweette dat hij nooit zou begrijpen dat er 100% zekerheid is dat Saotshi Nakamoto weg is.

‘De kans dat hij zijn alter ego opgeeft en meer coins heeft in andere wallets is klein, toch?’ Hij voegde eraan toe dat als Satoshi een groep was, de kans nog groter was.

What I will never understand: The 100% certainty that Satoshi Nakamoto is gone. The probability that he simply gave up his alter ego and holds much more in other wallets isn't low, isn't it?

— Mr. Huber🔥🦅🔥 (@Leerzeit) January 27, 2023

In eerste instantie was Schwarz sceptisch dat een groep mensen gezamenlijk heeft besloten om geen toegang meer te hebben tot de wallets van Satoshi.

Satoshi Nakamoto heeft 1 miljoen Bitcoins

VIDEO: Ware identiteit van Satoshi Nakamoto ONTMASKEERD!! Je zult niet geloven wie Bitcoin heeft gemaakt!?
Chico Crypto

Er wordt aangenomen dat Nakamoto ten minste 1 miljoen Bitcoins bezit op basis van de crypto-wallets die door de maker van Bitcoin worden gebruikt. Het is dus redelijk om te concluderen dat Nakamoto ongeveer 23 miljard dollar aan Bitcoin bezit tegen de huidige Bitcoin koers.

Sinds de wallets van Satoshi zijn aangemaakt, is er nog nooit een enkele Bitcoin uit een van deze wallets verzonden, behalve de eerste 10 BTC die in 2009 aan Hal Finney werd overgedragen.

Het is menseigen om je af te vragen wie Satoshi Nakamoto is, zeker omdat deze persoon of groep miljarden dollars aan assets heeft en hier niets mee doet.

Groep verloor sleutel tot eigen Bitcoins

VIDEO: Het Verhaal van Satoshi: De Mysterieuze Schepper van Bitcoin | Cursus BLOKS | 4
Blockmentoor

Neil Hartner, senior staff software engineer bij Ripple, geeft een mogelijke reden voor de onaangeroerde rijkdom: ‘Misschien verloren ze de sleutels en besloten ze de mystiek voort te laten leven in plaats van toe te geven dat zelfs de slimste mensen hun private keys kunnen kwijtraken.’

David Schwartz antwoordde: ‘Dat is logisch.’ Hij vervolgde: ‘Het kan ook een groep mensen zijn geweest, en sommigen van hen zijn overleden, waardoor de rest geen toegang heeft tot de sleutels.’

That makes sense. It could also have been a group of people and some of them have died leaving the remainder unable to access the keys.

— David "JoelKatz" Schwartz (@JoelKatz) January 27, 2023

De zoektocht naar de echte Satoshi Nakamoto is sinds de oprichting van Bitcoin in 2008 al bezig. Er zijn veel kandidaten en sommige (lees: Craig Wright) claimen zelfs dat zij Satoshi Nakamoto zijn.

Kan Craig Wright onderdeel zijn van deze groep?

VIDEO: Bedenker van BITCOIN gevonden? Coca-Cola op de Blockchain | Koersanalyse | BTC Direct #61
BLOX

John Deaton, oprichter van CryptoLaw, reageerde op de tweet van Schwartz: ‘Ik geloof dat Craig “Satoshi” Wright er in het begin bij betrokken was. Hij wist dat niemand anders de Whitepaper zou trademarken. Hal is dood. Kleiman is dood.’

Vervolgens voegde hij eraan toe: ‘Iemand stierf en de private keys stierven met hen?’

Craig Wright heeft vaak geroepen dat hij Satoshi Nakamoto is en heeft zelfs een copyright claim ingediend op de whitepaper van Bitcoin. Ook heeft hij verschillende critici aangeklaagd. Maar vooralsnog heeft Wright geen enkel substantieel bewijs kunnen leveren.

Het is heel simpel: verplaats 1 van de vele Bitcoins van Satoshi en je bewijst dat je de private keys hebt. Dat is CSW niet gelukt.

Craig Wright wordt tegenwoordig gekscherend faketoshi genoemd, maar het kan hem verder niet deren. In december 2022 leek het of Wright er klaar mee was en distantieerde hij zich van zijn claim op Satoshi.

Sources


Article information

Author: Heidi Vega

Last Updated: 1704208682

Views: 931

Rating: 4.5 / 5 (96 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Heidi Vega

Birthday: 1990-03-14

Address: 60909 Alexander Landing Suite 087, Port Rebecca, VT 91244

Phone: +4125146784742581

Job: Data Analyst

Hobby: Hiking, Board Games, Card Games, Running, Chess, Woodworking, Surfing

Introduction: My name is Heidi Vega, I am a intrepid, capable, Gifted, ingenious, accomplished, tenacious, resolved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.