header banner
Default

TikTok-makers kunnen nu rechtstreeks geld van hun volgers vragen


Fan van een creator, zodanig dat je al zijn of haar content wel zien? Dat gaat je vanaf nu waarschijnlijk geld kosten. Succesvolle TikTokkers kunnen nu bepaalde video’s achter een betaalmuur zetten. Je ziet ze dan wel op hun profiel staan, maar zijn voorzien van een slot dat alleen te openen is door je portemonnee te trekken.

Geld verdienen met TikTok

VIDEO: How To MONETIZE YOUR TIKTOK Account? Earning Money With Creator Fund & Creator Marketplace
Create Your System

TikTok werkt de laatste tijd aan steeds meer methoden voor influencers om geld te verdienen aan hun video’s. Zo is er een nieuw soort creatorfonds in het leven geroepen voor mensen die video’s maken van 1 minuut en langer. Daarnaast heb je natuurlijk altijd de mogelijkheid om op basis van je grote gevolg samenwerkingen te starten met bedrijven, wat natuurlijk bij andere social media ook kan, maar TikTok dankzij zijn net even iets anders werkende algoritme toch net iets anders maakt dan de rest.

Nu is er een veel directere manier geïntroduceerd om geld te verdienen met TikTok-video’s, al betekent het ook dat ouders hun kinderen nog beter in de gaten moeten houden. TikTok noemt de nieuwe optie van de betaalmuur Series en het idee is dat je een serie aan video’s achter een betaalmuur plaatst. Hierbij staat het de maker vrij om te bepalen hoeveel iemand dan moet betalen voor toegang tot de video’s. Het voordeel is dat je wel in één keer de hele serie vrijkoopt, dus je niet steeds voor elke video apart hoeft te kiezen. Elke video mag maximaal 20 minuten zijn, dus je kunt je voorstellen dat creators ook echt meer gaan investeren om leuke series te maken die de moeite waard zijn om voor te betalen. Een serie kan uit wel 80 video’s bestaan.

Langere video's

VIDEO: Here's how much $$ TikTok pays me
Laundromat Money

Het valt heel erg op hoe hard TikTok inzet op langere video’s. Eerst al met het creatorfonds voor langere content, nu weer door deze series beschikbaar te maken. Het had voor elk andere social medium niet zo opvallend geweest, maar TikTok heeft de hele wereld van video-social media op zijn kop gezet door juist met short video’s te komen. Al gauw kwam Instagram met Reels en YouTube met Shorts om het hoofd te bieden aan het succes van TikTok met zijn mini-filmpjes. Dat juist TikTok nu zijn basis loslaat en juist voor langer formaat wil gaan, is dan ook een heel gedurfde keuze. Aan de andere kant zijn kortere video’s ook nog steeds mogelijk, dus het is voor TikTok meer een uitbreiding.

Op dit moment is de functie niet voor iedereen beschikbaar. Er is nu alleen een selectie aan videomakers die het kan en in de komende maanden kun je je als creator inschrijven om hetzelfde te kunnen doen. Het is een interessant aanbod van TikTok, want in eerste instantie krijg je 100 procent van de inkomsten.

Laura Jenny

Is ze niet aan het tikken, dan reist ze rond in de wondere wereld van entertainment of op een toffe plek in de echte wereld. Mario is de man van haar leven,...

Sources


Article information

Author: Jacob Case

Last Updated: 1703621404

Views: 951

Rating: 3.9 / 5 (87 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jacob Case

Birthday: 2010-03-15

Address: 001 Katie Coves Apt. 806, Johnnyville, ND 56442

Phone: +4381467975709966

Job: Architect

Hobby: Chess, Arduino, Web Development, Animation, Sewing, Bowling, Mountain Climbing

Introduction: My name is Jacob Case, I am a rare, vibrant, resolute, clever, irreplaceable, Precious, radiant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.